STARTSIDA

Ottvall Consulting AB - Konsulttjänster inom ekologi


I tjänsteportföljen ryms rådgivning, inventeringar, analyser och specialsök med hund.


Vi har gedigen forskarkompetens och erfarenhet av vetenskaplig inventeringsmetodik och statistiska verktyg.