TJÄNSTER

TJÄNSTER

VINDKRAFT, KRAFTLEDNINGAR OCH FÅGLAR

Vetenskapligt grundad rådgivning och genomförande av inventeringar - på marken, till havs och från ovan. Visuellt eller digitalt.

INVENTERINGAR

Fåglar och fjärilar är vi bäst på, men samarbetar med konsulter som är experter på andra organismer

SÖKHUND

Hund utbildad för sök efter träd angripna av granbarkborre, men som kan användas till eftersök av kadaver

VINDKRAFT, KRAFTLEDNINGAR OCH FÅGLAR


Varför ni ska anlita oss:


Medförfattare till Vindvals syntesrapport om Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss samt Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv 


Huvudförfattare till syntesrapport om Kraftledningars påverkan på fåglar från Lunds universitet


Medförfattare till Vattenfalls metodkatalog för fågelinventering på land


Rådgivare till Naturvårdsverket och Energimyndigheten


Erfarna fågelinventerare som utför uppdrag på marken, till havs från båt och med flyg


Informationsfilm från Vindval om vindkraftens påverkan på fåglar. Se här: https://www.youtube.com/watch?v=PGE9jFkCtvM


Webbinarium om vindkraft från Campus Gotland, Uppsala universitet. Se här: http://vindkraftskurs.se/webbinarium%20faglar.htm

INVENTERINGAR


Vi har stor erfarenhet av inventeringsmetodik och genomför årligen ett flertal inventeringar av fåglar och fjärilar.


Vi kan hjälpa till med att designa kontrollprogram vid till exempel vindkraftsprojekt och kraftledningsbyggen.


Vi samarbetar med Prop Express Scandinavia ApS för inventering från flyg i specialdesignat flygplan. Även digital fotografering från flyg är möjligt att genomföra.


Vi kan utföra arbeten med radar och inventering från båt till havs.

SÖKHUND


Zelda är en labradortik i sina bästa år. Hon är en duktig spårhund och har kvalificerat sig till Högre klass i Bruksspår inom Svenska Brukshundsklubbens tävlingar. Men hon är ännu bättre som sökhund efter att ha genomfört en utbildning till granbarkborrehund hos SnifferDogs Sweden. Efter 160 timmars utbildning kan Zelda med sin doftförmåga och med sin förare finna angripna granar betydligt effektivare än med någon annan metod.


Den upplärda söktekniken kan också användas för att göra eftersök av döda fåglar och fladdermöss under vindkraftverk.


Finns önskemål om andra objekt/organismer som kan inventeras mer effektivt med hundkan det vara möjligt att lägga till nya dofter och träna på dessa.