VÅRA TJÄNSTER

- Underlag inför MKB:

 

- Fågelinventeringar

- Fladdermössinventeringar

- Naturvärdesinventeringar

 

- Reseledarskap

 

- Analysarbete

 

- Kunskapssammanställningar & utredningar

 

Ett av företagets uppdrag som gjorts i samarbete med Lunds universitet och Vattenfall är en metodkatalog som beskriver standardiserade fågelinventeringar vid vindkraftsetablering.

 

Reseledare

 

Richard har varit reseledare till Frankrike, Sicilien, Kanarieöarna, Azorerna, Gambia, Senegal, Surinam, Transsylvanien, Ecuador och Galapagos. Under 2018 tillkommer Ladakh, Indien.

 

 

 

Telefon: 0705-642822 Epost: richard@ottvall.com Richard Ottvall © 2014