NYHETER

Aktuellt hösten 2017

 

informationsfilm från Vindval om vindkraftens påverkan på fåglar. Se här: https://www.youtube.com/watch?v=PGE9jFkCtvM

 

webbinarium i Visby. Se här: http://vindkraftskurs.se/webbinarium%20faglar.htm

 

17-29 januari 2018

 

Richard Ottvall leder en resa till Senegal i samarbete med AviFauna Naturresor.

 

 

Forskningsprojekt om nattskärra

Under sommaren har studier med den senaste GPS-tekniken inletts på nattskärra i en vindkraftpark. Målsättningen är att studera nattskärrors rörelser i förhållande till vindkraftverk och bedöma vilket hot verken kan utgöra för dessa nattaktiva fåglar. Studien görs i samarbete med Vattenfall Vindkraft AB och Lunds universitet.

Telefon: 0705-642822 Epost: richard@ottvall.com Richard Ottvall © 2014