CV

Bakgrund

 

Richard har mångårig erfarenhet av fågelinventeringar och samarbetar med Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet. Richard är inte främmande för att utveckla befintliga inventeringsmetoder. Ett exempel är en inventering av spelplatser för orre och tjäder med helikopter som genomfördes på ett 100 km2 stort skogsområde i Härjedalen våren 2013 tillsammans med Älgflyg AB och Arise AB.

 

Richard har anlitats av naturvårdsmyndigheter vid utredningar om svenska fjällgäss, ejderns minskning i Östersjön och fåglar i odlingslandskapet. Richard har också varit involverad i författandet av två nationella åtgärdsprogram för hotade vadarfåglar.

 

Allt fler företag anlitar oss vid inventeringar och utredningar vid olika exploateringsprojekt.

CV

 

Ladda ner Richard Ottvalls CV

Telefon: 0705-642822 Epost: richard@ottvall.com Richard Ottvall © 2014